ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY
KOMPLEXNE,INTELIGENTNE,ELEKTRONICKY
Vyriešime to za Vás...
BIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzka

Dodávame a montujeme kompletné dochádzkové systémy pracujúce s ID kartami alebo biometrickými údajmi.

V tejto oblasti sme partnerskou firmou spoločnosti BIOMETRIC s.r.o.

U systémov pracujúcich s ID kartami snímame zároveň aj kartu aj tvár zamestnanca web kamerou na termináli pri každom priložení karty, čím zamedzujeme neoprávnenému zneužitiu (aby zamestnanci neštikali jeden druhému)

Biometrické systémy nami dodávané pracujú na platforme ZEM s vysokou kvalitou snímania odtlačku a chybovosťou zamietnutia 0,01%.

Pre spracovanie údajov používame software Attadance Pro W,pracujúci na jednom počítači alebo v zložení server-klient s možnosťou kontroly cez web.

Výstupom zo systému sú  zostavy s možnosťou tlače , exportu do Excelu alebo priamo prevodovými mostíkmi do mzdových software.

Bezplatná demoverzia  software , je prístupná   po kliku na farebný odkaz , heslo :demo                   

http://www.biometric.sk/download/demodochadzka.zip


K systémom je poskytovaná ON-LINE podpora.

Pre korektný návrh potrebnej konštalácie systému je potrebná osobná prezentácia systému .
Preto nás v prípade záujmu prosím kontaktujte na tel. 0903 303 403 alebo emailom na
info@elmisit.sk .


Ďakujeme za prejavený záujem.

                                                                                                                                                 Ladislav ONDRUŠ
                                                                                                                                                    
konateľ

ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY