ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY
KOMPLEXNE,INTELIGENTNE,ELEKTRONICKY
Vyriešime to za Vás...
PARTNERSKÉ FIRMY

Za dobrým fungovaním našej spoločnosti stoja aj tieto partnerské firmy :

             FANIT s.r.o. , Bratislava    
www.fanit.sk
                   BIOMETRIC s.r.o. , Bratislava     www.biometric.sk
                                  
Metská Polícia - ŽILINA
                               Mestská Polícia - Kysucké Nové Mesto
                                    ELMA s.r.o. , Rajec
                                             AXIS comp s.r.o. , Žilina

Touto cestou im vyjadrujeme naše poďakovanie a zároveň sa tešíme na ďaľšiu spoluprácu .


S pozdravom                                                                          Ladislav ONDRUŠ , v.r.

ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY