ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY
KOMPLEXNE,INTELIGENTNE,ELEKTRONICKY
Vyriešime to za Vás...
KONTAKT

ELMIS - IT s.r.o.
Rudinská cesta 629
024 01 , Kysucké Nové Mesto

IČO : 45439516
IC DPH : SK2022986328

e-mail : info@elmisit.sk

tel: +421 903 303 403

číslo účtu : 2921 833 620/1100, Tatra banka ,a.s.
IBAN : SK06 1100 0000 0029 2183 3620
BIC : TATRSKBXXXX

ProfilZABEZPEČENIEKAMERY a monitoringPARKOVACIE systémyBIOMETRICKÁ dochádzka KARTOVÁ dochádzkaELEKTROINŠTALÁCIAKONTAKTPARTNERSKÉ FIRMY